Przedstawiamy Państwu politykę prywatności dla użytkowników aplikacji mobilnej IDENTT-SV-MK. W treści poniżej mówimy „Użytkownicy”, mamy na myśli osoby, które zainstalowały aplikację mobilną na urządzeniu mobilnym, zaś ”IDENTT” jest Administratorem danych – firmą IDENTT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tadeusza Kościuszki 13/1B, (50-037 Wrocław).

Na urządzeniu mobilnym przechowywany jest anonimowy identyfikator aplikacji mobilnej (tworzony w momencie rejestracji aplikacji mobilnej po stronie dostawcy usługi IDENTT), aż do momentu usunięcia aplikacji mobilnej z urządzenia mobilnego. 

Anonimowy identyfikator aplikacji mobilnej oraz informacje udostępniane przez systemy operacyjne urządzenia mobilnego (marka, model, identyfikator sprzętowy urządzenia mobilnego) są wysyłane do IDENTT w momencie aktywacji urządzenia w aplikacji mobilnej oraz w celu weryfikacji autentyczności aplikacji mobilnej. Aplikacja mobilna porozumiewa się z serwerami IDENTT przy użyciu mechanizmów szyfrujących.

Aplikacja mobilna może uzyskać dostęp do wyłącznie aparatu fotograficznego na urządzeniu mobilnym w celu umożliwienia weryfikacji online tożsamości użytkowników.

Wszystkie uprawnienia (funkcje i informacje urządzenia mobilnego), które użytkownicy nadają aplikacji mobilnej, są widocznie w panelu ustawień ich urządzenia mobilnego. W panelu ustawień można zarządzać tymi ustawieniami. Uprawnienia aplikacji mobilnej można odwołać przez zmianę ustawień na urządzeniu mobilnym lub przez odinstalowanie aplikacji mobilnej. 

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych wymagań technicznych dotyczących korzystania z aplikacji mobilnej oraz dostępu do niezbędnych danych, z których korzysta aplikacja znajdują się na stronie: www.identt.pl/……..

oraz w instrukcjach obsługi producentów: Android oraz Apple.

Aplikacja mobilna zbiera dane osobowe użytkowników, które zostają wykorzystane do świadczenia usług weryfikacji tożsamości online na podstawie umowy oraz na podstawie udzielonych zgód. 

Daną osobową jest informacja, przy pomocy której możemy zidentyfikować naszego użytkownika.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest IDENTT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tadeusza Kościuszki 13/1B, 50-037 Wrocław. Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e-mail na adres:  [email protected] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora. 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected], oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.