Kontakt

Administratorem danych osobowych jest IDENTT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich przeniesienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Kliknij tutaj, aby przeczytać, jak przetwarzamy dane osobowePolityka prywatności, klauzula RODO

Wszelkie reklamacje oraz wnioski w zakresie realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można składać:
  • e-mailem na adres: iod@identt.pl

  • telefonicznie: 71 757 56 58 (koszt połączenia według taryfy operatora)

  • pisemnie na adres siedziby IDENTT Sp. z o.o. ul. Romana Dmowskiego 17, 50-203 Wrocław

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo skontaktować poprzez: e-mail: iod@identt.pl, lub pisemnie na adres: IDENTT Sp. z o.o. ul. Romana Dmowskiego 17, 50-203 Wrocław (z adnotacją „IOD”)