IDENTT Video

Rozmowa pomiędzy Konsultantem a Klientem, w czasie której możliwe jest przeprowadzenie automatycznego sprawdzenia dokumentu tożsamości

Najważniejsze funkcjonalności

Nawiązanie rozmowy z konsultantem, poprzez wygenerowanie nowej rozmowy z poziomu serwisu internetowego Zamawiającego

Nawiązanie rozmowy z konsultantem, poprzez wygenerowanie nowej rozmowy z poziomu serwisu internetowego Zamawiającego

Przesłanie e-mail lub SMS zawierającego linka do rozmowy, przez Konsultanta do Klienta

Przesłanie e-mail lub SMS zawierającego linka do rozmowy, przez Konsultanta do Klienta

Przeprowadzenie rozmowy audio oraz wideo pomiędzy Konsultantem i Klientem

Przeprowadzenie rozmowy audio oraz wideo pomiędzy Konsultantem i Klientem

Przechowywanie nagrań audio oraz wideo

Przechowywanie nagrań audio oraz wideo

Przeprowadzanie automatycznego sprawdzenia dokumentu poprzez integrację z systemem IDENTT Vision

Przeprowadzanie automatycznego sprawdzenia dokumentu poprzez integrację z systemem IDENTT Vision

Przeglądanie i przeszukiwanie rozmów

Przeglądanie i przeszukiwanie rozmów

Przeglądanie i odbieranie rozmów przychodzących przez Konsultanta

Przeglądanie i odbieranie rozmów przychodzących przez Konsultanta

Przechodzenie przez poszczególne (ustalone) kroki procesu weryfikacji przez Konsultanta w czasie rozmowy

Przechodzenie przez poszczególne (ustalone) kroki procesu weryfikacji przez Konsultanta w czasie rozmowy

IDENTT Video - Panel zarządzania konsultanta

Konsultant ma możliwość wyświetlenia listy oczekujących połączeń - w zakładce “Oczekujące połączenia” - jak również wyświetlenia listy połączeń zrealizowanych, widocznych w zakładce “Historia połączeń”. Z tego widoku Konsultant ma także możliwość utworzenia sesji, jej odebrania oraz usunięcia.

IDENTT Video - widok Konsultanta

Podczas rozmowy wideo Konsultant może zadać Klientowi kilka pytań i poleceń - lista zadań dostępna jest w sekcji “Zadania”, a podpowiedzi znajdują się w sekcji “Harmonogram zadań”. W przypadku problemów technicznych możliwa jest komunikacja poprzez chat tekstowy.

Masz pytania? Napisz!

Kontakt