Biometryczna weryfikacja tożsamości

Głównym celem projektu badawczo-rozwojowego jest budowa systemu biometrycznej weryfikacji żywotności obiektu w ramach zdalnych procesów weryfikacji tożsamości.

System pozwoli na potwierdzenie, że identyfikacja przeprowadzana jest przez osobę uprawnioną do posługiwania się dokumentem tożsamości, poprzez przeprowadzenie weryfikacji żywotności.

System oparty będzie o zestaw algorytmów sztucznej inteligencji opracowanych w ramach projektu

Facemap verification interface displaying identity confirmation and liveness detection to ensure real-time user authentication

Okres realizacji:

06.11.2022 r. – 31.12.2023 r.

Wartość projektu:

8 018 167,05

Dofinansowanie projektu z UE:

5 979 913,60 zł

Głównym rezultatem projektu będzie opracowanie oprogramowania komputerowego dokonującego biometrycznej weryfikacji żywotności obiektów w oparciu o analizę cech biometrycznych utrwalonych za pomocą kamery internetowej, urządzenia mobilnego lub czujników typu Dot Projector lub LIDAR wbudowanych w urządzenie, poprzez zastosowanie implementacji nowych, dedykowanych algorytmów sztucznej inteligencji oraz rozwiązań pozwalających na pozyskanie danych z wbudowanych czujników.

Opracowany system (oprogramowanie komputerowe) umożliwi potwierdzenie, że w danym procesie realizowanym w sposób zdalny uczestniczy konkretna osoba.

EU funds NCBR IDETT logos

Program Inteligentny Rozwój

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

Poznaj przyszłość
weryfikacji tożsamości

identt logo
IDENTT dostarcza rozwiązania oparte na technologii sztucznej inteligencji, wspierające proces weryfikacji tożsamości użytkowników.

Copyright IDENTT 2023

Identt Poland
Gen. Romualda Traugutta 45,
50-416 Wrocław
Polska


REGON: 363017634
NIP: 8982215099
KRS: 0000586371