Integracja systemu z aplikacją mObywatel

Aplikacja mObywatel jest pełnoprawną formą weryfikacji użytkownika. Zyskując na popularności, zastępuje tradycyjny dokument potwierdzający tożsamość użytkownika.

Screen displaying the mObywatel app with IDENTT integration, showcasing a seamless and secure digital identity verification process

Co zyskujesz dzięki integracji
Twojego systemu z aplikacją mObywatel?

Dodatkowa forma weryfikacji

Wiele procesów identyfikacji (dokumenty fizyczne, warstwa elektroniczna, mObywatel) dostarczanych w jednym rozwiązaniu.

Pełne wsparcie

Sprawne wdrożenie oraz utrzymanie integracji z systemem mObywatel przez doświadczony zespół.

Bezpieczeństwo

Dodatkowe funkcjonalności podnoszące bezpieczeństwo całego procesu – w tym biometria.

Integracja z systemem

Dane przekazane przez klientów mogą być zarejestrowane w systemie administracyjnym i użyte przez Instytucję w procesie obsługi klienta

Zaufany partner integracji z mObywatel

Identt jako pierwsza na polskim rynku otrzymała pełny dostęp do środowiska produkcyjnego mObywatel w ramach współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji.

Man scanning a QR code with his smartphone, facilitating a seamless digital interaction or transaction

Proces integracji z aplikacją mObywatal

Integracja z aplikacją mObywatel polega na dostarczeniu dedykowanej aplikacji webowej lub mobilnej, która zostanie włączona w proces identyfikacji klienta w danej instytucji.

Bezpieczeństwo potwierdzania tożsamości poprzez mObywatel w ramach dostępu do usług

Porównanie z Rejestrem Dowodów Osobistych

W ramach weryfikacji osoby, zalecamy wykonanie porównania wizerunku Klienta przechodzącego proces, ze zdjęciem pobranym z RDO.

Potwierdzenie
żywotności

wzmocnieniem procesu weryfikacji tożsamości może być także sprawdzanie żywotność osoby, dzięki modułowi liveness (wykonanie kilku zadanych gestów i automatyczna ocena poprawności wizerunku osoby).

Proces weryfikacji użytkowników w ramach dostępu do usług i produktów

Proces weryfikacji klienta za pomocą aplikacji mObywatel w zintegrowanym środowisku jest skomponowany z kilku kroków, które zapewnią bezpieczną i efektywną weryfikację tożsamości użytkownika.

1. Wybór ścieżki identyfikacji

Po wyborze ścieżki identyfikacji klienta w aplikacji internetowej lub mobilnej danej instytucji, użytkownik jest proszony o wykonanie weryfikacji za pomocą aplikacji mObywatel. Na ekranie pojawi się odpowiedni QR kod oraz instrukcje.

2. Logowanie do aplikacji mObywatel

Użytkownik, mając już zainstalowaną aplikację mObywatel na swoim urządzeniu, loguje się do niej. Następnie wybiera funkcję skanowania kodu QR, którą widzi na ekranie instytucji.

3. Skanowanie kodu QR

Użytkownik używa aparatu swojego smartfona lub kamery internetowej, aby zeskanować QR kod wyświetlony przez instytucję. To uruchamia proces identyfikacji.

4. Potwierdzenie przekazania danych

Po zeskanowaniu kodu QR użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie przekazania danych do instytucji w celu dalszej weryfikacji. Dane te są przekazywane bezpiecznie i szyfrowane.

5. Weryfikacja żywotności

W celu zwiększenia bezpieczeństwa procesu, użytkownik zostanie poproszony o wykonanie gestów lub ruchów, takich jak obrót głowy w lewo. Te nagrania zostaną później poddane analizie przez automatyczny system, aby upewnić się, że osoba jest prawdziwa, a nie korzysta z zdjęcia lub nagrania ekranu.

6. Analiza i przetwarzanie danych

Po zakończeniu procesu identyfikacji dane zostaną przesłane do systemu backoffice mObywatel. Tutaj są one analizowane, a następnie udostępniane instytucji za pomocą odpowiednich interfejsów komunikacyjnych. System dokładnie sprawdzi, czy dane przekazane przez mObywatel zgadzają się z wizerunkiem osoby i innymi danymi z systemu mObywatel.

Poznaj przyszłość
weryfikacji tożsamości

identt logo
IDENTT dostarcza rozwiązania oparte na technologii sztucznej inteligencji, wspierające proces weryfikacji tożsamości użytkowników.

Copyright IDENTT 2023

Identt Poland
Gen. Romualda Traugutta 45,
50-416 Wrocław
Polska


REGON: 363017634
NIP: 8982215099
KRS: 0000586371