Listy sankcyjne i PEP

Sprawdzenie obecności klienta na listach sankcyjnych oraz listach PEP

Listy sankcyjne to źródło wiedzy o konkretnych instytucjach i osobach, wobec których zostały wprowadzone kary i ograniczenia przez międzynarodowe organizacje (ograniczenia dotyczą działalności tych instytucji i ich majątku).

Każda lista służy do synchronizacji i dystrybucji nazw aktualnie sankcjonowanych podmiotów w celu wyegzekwowania ograniczeń określonych w sankcjach.

2324

Weryfikacja list

Sprawdzenia w listach sankcyjnych są dokonywane wewnątrz systemu IDENTT Vision przez co są one bezpieczne i szybkie. Żadne dane osobowe nie muszą być wysyłane na zewnątrz. Wewnętrzny serwis Sanctions Lists korzysta z następujących źródeł sankcji:

CSFP

są to sankcje wprowadzone przez Unię Europejską, mające wspierać procesy obsługujące implementację polityki bezpieczeństwa Common Foreign and Security Policy (CFSP). Wg oficjalnego opisu polityka ta (tłum. z angielskiego) “promuje (…) pokój, demokrację i poszanowanie dla rządów prawa, praw człowieka i prawa międzynarodowego”. Sankcje te mają na celu wymusić zmianę w polityce konkretnych instytucji i osób.

SCSANCTIONS

(United Nations Security Council Sanctions List) – to zbiorcza lista sankcji wprowadzonych przez Security Council of United Nations. Kryteria przypisu w tej liście mogą być różne. Jeżeli sankcje zostały wprowadzone, żeby zapobiegać zagrożeniom, Security Council jest zobowiązany rozpocząć działania sankcyjne.

SDN

United States Office of Foreign Asset Control (OFAC) prowadzi listę osób i instytucji połączonych z określonymi krajami. Zawiera ona terrorystów, przemytników narkotyków i inne osoby i instytucje nie bezpośrednio związane z władzami kraju. Są oni nazywani Specifically Designated Nationals (SDNs). Ich aktywa i pasywa są blokowane, dodatkowo mieszkańcy Stanów Zjednoczonych mają zakaz prowadzenia z nimi wspólnych interesów. Są oni nazywani Specifically Designated Nationals (SDNs). Ich aktywa i pasywa są blokowane, dodatkowo mieszkańcy Stanów Zjednoczonych mają zakaz prowadzenia z nimi wspólnych interesów.

234245

Weryfikacja list sankcyjnych i list PEP

Sprawdzenie osoby pod względem obecności na listach sankcyjnych i listach PEP są jednymi z dostępnych opcji. Jeżeli osoba jest dostępna na jednej z tych list, jest oznaczona jako podejrzana w wyniku weryfikacji. Pozwalamy użytkownikom definiować jakie weryfikacje są przeprowadzane podczas procesu weryfikacji.

Wynik weryfikacji wskazującej na podejrzaną osobę zawiera link do szczegółowego opisu przyczyn takiego niepowodzenia.

PEP (ang. politically exposed person) pojęcie obejmujące osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne bądź znaczącą funkcję w społeczeństwie.

Zgodnie z obecną dyrektywą AML – pojęcie PEP, czyli osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, jest ono rozszerzane na osoby mieszkające w kraju instytucji obowiązanej (krajowy PEP) – wcześniej pojęcie to dotyczyło tylko osób z zagranicy. Wdrażając badanie due diligence klienta i procedurę KYC, należy ponad wszelką wątpliwość wziąć pod uwagę status PEP analizowanej osoby fizycznej. Wynika to z faktu, że są oni grupą wysokiego ryzyka w zakresie łapówkarstwa i korupcji.

Poznaj przyszłość
weryfikacji tożsamości

identt logo
IDENTT dostarcza rozwiązania oparte na technologii sztucznej inteligencji, wspierające proces weryfikacji tożsamości użytkowników.

Copyright IDENTT 2023

Identt Poland
Gen. Romualda Traugutta 45,
50-416 Wrocław
Polska


REGON: 363017634
NIP: 8982215099
KRS: 0000586371