eID

Dedykowane rozwiązanie pozwalające na potwierdzanie tożsamości z wykorzystaniem warstwy elektronicznej dokumentu i czytnika NFC w smartfonie

Rozwiązanie może być przydatne dla wszystkich firm i instytucji, które przeprowadzają weryfikację tożsamości swoich Klientów. Aby weryfikacja była możliwa, konieczne jest posiadanie przez Klienta elektronicznego dowodu tożsamości (do tej pory liczba wydanych dokumentów przekroczyła 4,5 mln, a do końca 2021 roku będzie to blisko 6,5 mln!) oraz smartphona z aktywnym czytnikiem NFC.

Nie jest wymagane, żeby Klient aktywował warstwę elektroniczną swojego dokumentu. W ramach oferowanego przez nas rozwiązania dostarczamy SDK zarówno na platformę Android jak i iOS.

Proces potwierdzenia tożsamości z wykorzystaniem warstwy elektronicznej może być w prosty sposób zintegrowany w ramach mobilnej aplikacji. W połączeniu z rozwiązaniem IDENTT Vision zapewnia wysoki poziom wiarygodności i pewności co do potwierdzenia tożsamości osoby, która przechodzi proces weryfikacji.

Proces jest realizowany w 3 krokach, całość może być wykonana w mniej niż 90 sekund.

Zakres weryfikacji:
 • Integralność dowodu poprzez sprawdzenie sum kontrolnych z pliku SOD na dokumencie

 • Autentyczność dowodu poprzez sprawdzenie podpisu cyfrowego pliku SOD względem certyfikatu CSCA

 • Sprawdzenie czy dowód nie został zastrzeżony na podstawie OCSP dla Certyfikatu Obecności

 • Integralność danych w Data Grupach oraz w Certyfikacie Obecności

 • Wykonanie protokołu Chip Authentication (upewnienie się, że komunikacja jest realizowana przez dokument)

 • Porównanie biometryczne wizerunku osoby przechodzącej przez proces oraz zdjęcia zapisanego na dokumencie

 • Sprawdzenie żywotności osoby przechodzącej przez proces

Najważniejsze cechy rozwiązania:
 • check
  Brak konieczności aktywacji warstwy elektronicznej - szeroka dostępność rozwiązania
 • check
  Możliwość implementacji wewnątrz danej aplikacji (dostarczamy SDK do umieszczenia w ramach danego procesu)
 • check
  Własna implementacja wybranych protokołów kryptograficznych oraz komunikacji z dowodem.
 • check
  Dostępność na platformy Android oraz iOS (na iOS także w ramach procesu w przeglądarce mobilnej Safari)
 • check
  Praktyczny brak możliwości akceptacji nieoryginalnego dokumentu, wiarygodny poziom potwierdzenia tożsamości Klienta

Masz pytania? Napisz!

Kontakt