Liveness detection

Rozwiązanie oceniające, czy przed kamerą jest prezentowany wizerunek osoby, a nie zdjęcie lub nagranie

bannerImage

W rozwiązaniu jest dostępna funkcjonalność umożliwiająca stwierdzenie, czy przed kamerą jest prezentowana rzeczywista twarz osoby. W chwili obecnej rozwiązanie opiera się na zapytaniu Klienta o wykonanie w określonej kolejności wybranych gestów (ruchy głową we wskazanym kierunku oraz mrugnięcie) i zweryfikowaniu poprawności wykonania zadania.

Po zakończeniu procesu weryfikacji dokumentu następuje proces potwierdzenia żywotności osoby (Liveness) poprzez nagranie trzech krótkich filmów. Po stronie serwerowej losowana jest sekwencja trzech gestów z 5 dostępnych o których wykonanie użytkownik będzie poproszony.

Dostępne gesty:
  • Mrugnięcie oczami

  • Spojrzenie przez swoje lewe ramię

  • Spojrzenie przez swoje prawe ramię

  • Spojrzenie w górę

  • Spojrzenie w dół

Masz pytania? Napisz!

Kontakt