identt logo

Umów się na demo

Odkryj rozwiązania KYC wspomagane sztuczną inteligencją. 


Administratorem danych osobowych jest IDENTT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich przeniesienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Aby przeczytać, jak przetwarzamy dane osobowe, kliknij: polityka prywatności, klauzula RODO. Wszelkie reklamacje oraz wnioski w zakresie realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można składać: e-mailem na adres: iod@identt.pl, telefonicznie: 71 757 56 58 (koszt połączenia według taryfy operatora), pisemnie na adres siedziby IDENTT Sp. z o.o. ul. gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo skontaktować poprzez: e-mail: iod@identt.pl, lub pisemnie na adres: IDENTT Sp. z o.o. ul. gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław (z adnotacją „IOD”)Jeśli masz uwagi związane z Zasadami Dobrych Praktyk (ZPF), możesz to zgłosić tutaj.